بازدید مهندس لکزایی کارشناس طرح گندم و زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

بازدید مهندس لکزایی کارشناس طرح گندم و زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان و مهندس خردور کارشناس جهاد کشاورزی از مزارع گندم تکثیری و گواهی شده واقع در روستاهای گزمه و اسماعیل علی از توابع شهرستان هیرمند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید