بیش از27 هزارتن کود فله از مبادی به استان گلستان حمل شده است

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از   حمل بیش از27 هزارتن کود فله  در استا ن گلستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

 حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از27 هزار تن کود فله   در انبار های شرکت و کارگزاران حمل شده است  ،  از این میزان بیش از 18 هزارتن مربوط به کود اوره و7 هزار تن مربوط به کود سوپر فسفات تریپل و2 هزارتن مربوط به کود فسفات آمونیوم بوده است  که از این میزان حدود 19 هزارتن از محموله های ارسالی کیسه گیری شده است در ادامه افزود: در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد. وی همچنین تصریح کرد:  امسال  تراتزیت کود فله در استان  گلستان بی سابقه بوده است و کیسه گیری کود فله به پشتوانه سیستم در سطح ملی انجام ودر سال جاری به شایستگی تمام صورت گرفته است. انشالله تا پایان  فصل زراعی و مصرف کود سرک  نیز به منظور کاهش تنش ها و  برآورده شدن نیاز به موقع  استان  از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد شد تا موجب جلب رضا یت مندی  و توجه جدی به توقعات مسئولین و کشاورزان  محترم گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید