بازدید

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشور از دانه مرغوب استحصال شده سویا در انبار شرکت دانه کار سویا بین گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان

حمید  هزار جریبی   مدیر  شرکت   خدمات   حمایتی   کشاورزی    استان   گلستان ،از بازدید مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفی بذر و نهال شرکت  خدمات حمایتی  کشور وادیم رئیس اداره بذر  و نهال  شرکت از دانه  مرغوب استحصال شده سویا در انبار شرکت دانه کار سویا بین گلستان خبرداد. در این  بازدید خاندوزی کارشناس فنی اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان گرگان حضور داشت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید