بازدید

بازدید عنایت قوی رئیس اداره تولیدات گیاهی به اتفاق کیوانی بازرسی مدیریت جهادکشاورزی از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی حوزه شهرستان ترکمن.

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید