دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده نور و محمودآباد با مدیر استان مازندران

دکتر علی اسماعیلی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده مردم شهرستانهای نور و محمودآباد با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک با مدیر شرکت دیدار و در جریان چگونگی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در استان مازندران و بخصوص در شهرستانهای نور و محمودآباد قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دیدار صمیمی که در دفترکار مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد برنقش بی بدیل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تهیه ، تأمین ، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی در استان مازندران به عنوان استان قطب در تولیدات بخش کشاورزی تاکید شد.

دراین دیدار همچنین چگونگی چرخه ارائه خدمات در زمینه تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی شبکه کارگزاران و همچنین امکانات موجود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و ارائه خدمات بهتر وبیشتر به کشاورزان در سطح استان مازندران بخصوص شهرستانهای نور و محمودآباد بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید