تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر کنگان مرکز شهرستان کنگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر کنگان مرکز شهرستان کنگان مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید