توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان خاتم طی سه ماهه اخیر سال جاری

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان خاتم طی سه ماهه اخیر سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

میزان 2/5 تن کود سولفات پتاسیم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان خاتم استان یزد طی سه ماهه اخیر سال جاری توزیع گردیده است. مدیر بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: این میزان توزیع توسط  4 کارگزار تعاونی تولید و 9 کارگزار خصوصی انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید