قرص گذاری

قرص گذاری بذر گندم فله با نوار فسفید آلومینیوم در انبار قرق گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان، ازقرص گذاری بذر گندم فله با  نوار فسفید آلومینیوم در  انبار قرق این  شرکت  توسط کارشناسان  فنی  این  شرکت  خبرداد وی  تصریح کرد: برابر  هماهنگی بعمل آمده با مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد  کشاورزی استان سفارش خرید نوار فسفید آلومینیوم  از شرکت  فربد تجارت کرمان به  نمایندگی شرکت کشت پشگامان کشت پایدار انجام  شد.

 هزار  جریبی در ادامه  افزود:نگهداری و ذخیره سازی  بذرگندم پروسه ای پیچیده و فعال است، به دلیل اینکه دانه گندم پس از برداشت نیز می تواند به عنوان یک ارگانیسم زنده، کلیه اعمال حیاتی ظاهری، مانند تنفس، متابولیسم و رشـد را انجام دهد و در معرض تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی مانند کاهش قوه نامیه، افزایش اسیدیته، و تغییرات ظاهری مانند شکستگی و سوراخ شدن و جوانه زدن قرار دارد.

وی به طورکلی هدف اصلی در طول انبار کردن و ذخیره سازی حفظ کمیت وکیفیت  بذرگندم است بطوریکه در زمان ذخیره سازی خواص اصلی دانه حفظ شده و از تغییر آن جلوگیری شود لذا ضروری است تا رطوبت، دما، آلودگی به آفات انباری و فعالیت درونی گندم که یک ساختار زنده است کنترل شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید