تامین وتوزیع590تن کوداوره درشهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای مهرماه سال جاری تانیمه ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار590تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان سرپل ذهاب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید