فر اوری بذر

تست کارخانه قبل از شروع فرآوری بذر گندم در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از فرآوری بذر گندم در انبار  قرق این شرکت خبرداد

وی تصریح کرد:  استفاده از بذر مناسب اهمیت بالایی در افزایش تولید محصول دارد برای این منظور استفاده از  دستگاههای بوجاری و با کیفیت می تواند خلوص فیزیکی بذر را تضمین کند و کارخانه بوجاری بذر این شرکت یکی از مدرن  ترین و  مهمترین کارخانه بوجاری بذر کشور بوده که می تواند بستری مناسب را از حمایت تولیدات داخلی فراهم نماید.

در ادامه افزود: تست کارخانه قبل از  شروع فرآوری بذر گندم با حضور کریمی کارشناس مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی به شرح موارد ذیل انجام شد:

1-کالیبراسیون سیستم سم زن2- کنترل تنظیمات  کارخانه برا ساس اعلام نتایج آزمایشگاهی کارشناسان  ناظربر عملیات فرآوری بذر این شرکت3- کنترل دوز مصرف و پوشش مناسب 4- کنترل بر توزیع(45 کیلوگرم بذر خالص گندم 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید