کیسه گیری کود فله

عملیات کیسه گیری کود شیمیایی فله در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

از ابتدای سال جاری تا 19 مهرماه، مقدار پنج هزار و 380 تن کود شیمیایی فله در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان کیسه گیری شده است .

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تا 19 مهرماه، در مجموع مقدار پنج هزار و 380 تن کود شیمیایی فله در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان کیسه گیری شده است که از این مقدار چهار هزار 885 تن کود شیمیایی اوره فله و مقدار 495 تن کود شیمیایی سوپرفسفات فله بوده است .

آقای الیاسی در ادامه به روند مستمر عملیات کیسه گیری کود شیمیایی فله در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اشاره کرد و گفت برای تأمین به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان، عملیات کیسه گیری کود شیمیایی، بدون وقفه در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید