آموزش تخصیص کود درمدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان لرستان با حضور گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروز شنبه 24 مهرماه 1400 آموزش تخصیص کود درمدیریت زراعت جهاد کشاورزی استان  لرستان با حضور گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این مدیریت  و با نظارت مستقیم  مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان انجام گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید