بازدید میدانی کارشناسان رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران نهاده های کشاورزی شهرستان دورود در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

امروز شنبه 1 آبان ماه 1400 کارشناسان رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی لرستان  از انبارهای ذخیره ی کارگزاران نهاده های کشاورزی تحت نظارت این شرکت در شهرستان دورود(آقای سالاروند) در استان لرستان به صورت میدانی بازدید بعمل آوردند.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید