حضور مدیر فنی و بهبود کیفیت بذرونهال در مراسم روز مزرعه در شهرستان ورامین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در این مراسم شرکتهای تولیدکننده کود توضیحات لازم در خصوص نوع و میزان کودهای مصرفی خود را در تیمارهای مختلف اجرا شده شامل 8 تیمار در کرتهای جو در مزرعه آقای بور بور و 12 تیمار در کرتهای گندم مزرعه آقای نظام مافی به حضار ارائه نمودند .

بازدید دستگاه بوجاری موجود در انبار خلیج و بررسی و امکان سنجی جابجایی آن به استان گیلان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید