اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، دکتر ناظمی با اعلام این خبر افزود: که رشد روزافزون و چشم گیر حمل و تخلیه کود شیمیایی در انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس نسبت به سنوات گذشته نشان دهنده همت مضاعف و تلاش همکاران شعبه در جهت رفع نیاز کشاورزان زحمت کش کشور در خصوص  نهاده های مورد نیاز می باشد.