توزیع15000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13% درشهرستان سنقروکلیایی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار15000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله13%جهت بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید