مصاحبه مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گلستان با روابط عمومی در مورد،

جایگاه و پتانسیل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در فرآوری بذر گندم

.

مهندس  ضیائی  با بیان این که استان گلستان با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون سیصد هزار تن گندم خوراکی و با متوسط سطح زیر کشت385000 هکتار  یکی از استانهایی است که نهادینه کردن مصرف بذر گواهی شده در تمامی مناطق آبی و دیم را در برنامه کاری خود قرارداده است ولی در شرایط فعلی و بر  اساس سیاست های کلان وزارت متبوع حدود60 دصد نیاز بذر استان تولید بذور اصلاح شده  صورت می گیرد و مصرف بذر در استان 80-70 هزارتن می باشد که توسط بخش دولتی و 16 شرکت تولیدکننده بخش خصوصی درطبقات(پرورش 3، مادری وگواهی شده به میزان42000 تن تولید گردید که پاسخگوی60درصد کل اراضی  ( آبی و دیم )استان می باشد  و اظهار داشت کرد: که در سال جاری 12 درصد از بذر  گندم از طبقات مادری و گواهی شده توسط این شرکت به میزان5012 تن تولید شده است که قسمتی از  نیاز بذر استان می باشد. در ادامه تصریح کرد: ا عمال مدیریت صحیح در مزرعه، خرید، فرآوری و بازرگانی با همگرایی حداکثری سایر دستگاههای ذیصلاح و ذیربط(( ستاد بذر استان،  واحد ثبت گواهی و بذر نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان) و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و کارگزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی) به شایستگی صورت گرفته است که  تاکنون نیز منجر به رضایت مندی کامل از ناحیه مخاطبین شده است به این سبب تیم فنی شرکت، در عرصه بوجاری بذر امیدوارتر از گذشته با انگیزه کامل، در خدمات رسانی بهتر، با تغییر نگرش در نحوه مدیریت در راستای افزایش کیفیت بذر قدم بر می دارد که انشاءالله تلاش می گردد در سال زراعی96-95 ، تولیدی بهتری در استان رقم بخورد وی همچنین اعلام کرد: که تاکنون بیش از2500 تن  بذر گندم بوجاری، ضدعفونی و جهت  پارت چینی و نمونه برداری به انبار کارگزاران حمل شده است. وی همچنین پراکنش توزیع بذر را در شش منطقه استان(گرگان، علی آباد،کردکوی، بندر گز، بندر ترکمن و آق قلا) اعلام کرد: که توسط22 کارگزار، توزیع و در دسترس کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، برنامه ریزی و و اقدامات ویژه برمحور(( اجرایی و فنی)) را ضرورت کیفی سازی بذر گندم عنوان و به موارد ی  از آن اشاره کرد:

1-بازدید و رصد هفتگی آفات انباری جهت پیشگیری و اقدام به موقع در هرهفته دومرحله

2-فرآوری طبق برنامه تقویم زمانی و دسترسی به موقع کشاورزان استان جهت رعایت تاریخ کاشت مورد توصیه که نقش مهمی در تولید دارد

3- افزایش تعداد نمونه گیری در دوره زمانی فرآوری جهت افزایش کیفیت بذر و رفع فوری مشکلات احتمالی( هرنیم ساعت یک نمونه)

4-سرعت حداقل فرآوری به منظور ارتقاء کیفیت بوجاری

5-استفاده از نظرات کارشناسی و فنی واحد  موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال استان در جهت ارتقاء کیفت بذر

6- کنترل رطوبت در فاصله زمانی معین در خرید و بوجاری بذر.

7- رعایت استاندارد های موجود در ارتفاع و سطح توده بذر در هنگام پارت چینی  در امر بوجاری.

8- برگزاری به موقع جلسه با کارگزاران به منظور فراهم سازی پیش زمینه های بوجاری(( یک ماه مانده به  فرآوری بذر))

9-کوتاه کردن فرآیند بوجاری و سهولت انجام کار در کمترین زمان ممکن

10-رعایت دقیق برنامه های ابلا غی خصوصاٌ درزمینه  فرآوری، لیبل زنی و رصد هفتگی برنامه کاری به منظور جلوگیری از هرگونه تاخیر در فرآیند تا ئید و توزیع بذر، قبل از آغاز کشت گندم

در ادامه استفاده از پتانسیل و ظرفیت های خالی موجود کارخانه ، در امر بوجاری به منظور کیفی سازی بذر شرکت های تولید کننده موضوعی بود که به آن اشاره شد.مهندس ضیائی در خاتمه  از همه همکاران  پرتلاش ستاد مرکزی شرکت و استان که با تلاش ارزنده خود تحولی در تولید و تامین بذر گندم نقش بارزی در ارتقاء کیفی بذر این شرکت ایفاء می کنند تقدیر و تشکر بعمل آورد و اظهار امیدواری کرد که انشاء الله با ارائه  پیشنهادات و انتقادات خود مارا در ارایه خدمات بهتر به کشاورزان عزیز یاری نمائید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید