میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای ملکشاهی و دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپر فسفات تریپل در ملکشاهی و دهلران استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای آبان ماه تا 30 همین ماه مقدار 295 تن کود سوپر فسفات تریپل بین کشاورزان دو شهرستان ملکشاهی و دهلران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود سوپر فسفات تریپل توزیع شده از این مقدار 285 تن مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید