بارگیری کود اوره کارگزاری موسوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 25 تن کود اوره برای کارگزاری موسوی در شهرستان قاین خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید