مازندران میزبان نحستین نشست تخصصی زهکشی اراضی شمال کشور

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری اولین نشست تخصصی زهکشی اراضی شمال کشور در 29خرداد امسال در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت برگزاری این نشست و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است معاون فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناسان مرتبط و همچنین کارگزاران تحت پوشش در این همایش شرکت نموده و نتایج آن را به کشاورزان و بهره برداران مخاطب کارگزاران انتقال دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید