تامین کود موردنیازکشت گندم و کلزا در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی موردنیاز برای کشت محصولات استراتژیک گندم و دانه روغنی کلزا در این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: خرید تضمینی محصولات گندم و کلزا بعد از طی یک فصل زراعی در حالی در استان مازندران به رقم 25 هزار تن تاکنون رسیده است که خوشبختانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با 270 کارگزار تحت پوشش در 22شهرستان مازندران موفق شد با توزیع بیش از 35 هزار تن انواع کودهای کشاورزی در این بخش و هم چنین بذر گندم نقش خود را به شایستگی در تولید این دو محصول مهم و طبیعی در سبد غذایی ایفاد نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید