برگزاری همایش آموزشی ترویجی در قزوین

ادامه برنامه های حمایتی ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از رونق تولید

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان،

طبق برنامه های از پیش تعیین شده ازسوی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان قزوین در این روز میزبان شایسته ای برای مدعوین همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کالای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود در این همایش که میهمانان ویژه ای را از  استان های البرز جناب مهندس ندرلو مدیر شعبه البرز و جناب مهندس راه انجام مدیر شعبه تهران داشت حسین زمانی مدیر  بازاریابی و امور مشتریان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت شعبه قزوین جناب  مهندس نقی زاده از تولید کنندگان حاضر در همایش خواستند تا بستری مناسب را جهت تامین کود های غیر یارانه ای مورد نیاز استان فراهم سازند.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید