جلسه پیگیری جذب مانده سهمیه کودهای شیمیایی کارگزاران شهرستان خرم آباد با حضور مسوولین بازرگانی و پایش شعبه ی لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 

 

 

 

امروز سه شنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۰جلسه پیگیری جذب مانده سهمیه کودهای شیمیایی کارگزاران شهرستان خرم آباد با حضور آقایان مهندس دارخانی مسوول بازرگانی و فروش و مهندس کریمی مسوول پایش در ساختمان اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید