اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی از انعقاد تفاهم نامه فی مابین  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وشرکت اصفهان ماشین جهت توزیع وفروش انواع تراکتور وکمباین NEWHOLLAND در کشور خبر داد