تامین کود

تامین کود شهرستان گرمی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 90.920 کیلوگرم کود اوره در هفته دوم دی ماه سال 1400 (1400/10/09 لغایت 1400/10/15) به کارگزاران شهرستان گرمی جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید