ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان ایجرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 51 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان ایجرود خبر داد . کود مذکور از طریق شرکت اول مهر کوسه لر درمیان کشاورزان منطقه توزیع خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید