نظارت و بازرسی از تولیدکنندگان کودهای شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

 

 

در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به جهت تآمین کودهای با کیفیت، در 9 ماه سالجاری از 118 شرکت داخلی تولید کننده کود شیمیایی استان قم بازدید بعمل آمد و موارد مورد نظر بررسی و کنترل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید