توزیع کود شیمیایی اوره در شهرستان فارسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال وبختیاری از توزیع مقدار1342تن کود شیمیایی اوره در شهرستان فارسان  تاکنون خبر داد.

مسعود میرزایی گفت: از ابتدای سال تا 26 دی   ماه سال جاری بیش از 1 هزار و342تن کودهای شیمیایی اوره بین کشاورزان شهرستان  توزیع شده است.

وی در ادامه افزود مقدار توزیع شده معادل 81درصد سهمیه سال توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید