بازدید جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنجشنبه مورخ 98/4/20  ساعت 9:30  صبح جلسه اي با حضور جناب آقاي مهندس عليزاده عضو محترم هيئت مديره و معاون بازرگاني و آقاي دكتر پوررمضان مشاور محترم مديرعامل و مدير اموراستان ها و آقاي مرادي مديرمحترم اموراداري و آقاي افچگني مسئول هماهنگي امور استان ها در اتاق جلسه شركت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار گرديد .

دراين جلسه آقاي جمشيد باقريان مدير استان ضمن خيرمقدم به ميهمانان حاضر در جلسه برخي از مسائل و مشكلات اداري ، مالي و  بازرگاني  را بيان و سپس همكارا ن ، ضمن معرفي، سوالات خود را مطرح نمودند .

سپس  آقاي مهندس مرادي مديرمحترم اموراداري ضمن اعلام خرسندي از حضور در جلسه به سوالات مطروحه از طرف همكاران پاسخ لازم را ارائه نمودند .

در ادامه  آقاي دكتر پوررمضان مشاور محترم مديرعامل از وحدت و انسجام موجود در بين همكاران استان  در جهت پيشبرد اهداف سازماني شركت تشكر و قدرداني كردند .

سپس  آقاي مهندس عليزاده عضو محترم هيئت مديره و معاون بازرگاني شرکت ضمن ابلاغ سلام مدير عامل محترم به همكاران با جمع بندي مطالب به شرايط ويژه فروش در سال گذشته كه توام با مشكلات عديده اي از قبيل اعتصاب كاميون داران و مسائل مربوط به تحريم و توقف تحویل کود از سوی پتروشيمي ها بوده ، اشاره نمودندو تامين و تدارك نهاده هاي كشاورزي را نسبت به سال گذشته مطلوب ارزیابی کردند.

آقاي مهندس عليزاده عملكردسه ماهه اول سالجاري كه بيشتر از سه ماهه اول سال گذشته بود، مطلوب و درصد رشد توزيع نهاده ها را به ترتيب 51% اوره و 33% پتاس و 30% فسفات اعلام کردند.

در پايان به سوالات و نگراني هاي پرسنل در خصوص وضعيت شركت و نيروهاي شركتي پاسخ لازم را ارائه و سپس با حضور در انبار از روند كيسه گيري ، توزين و سردوزي از نزديك بازديد و توضيه هاي لازم را بیان نمودند و سپس ضمن ديدار با اعضاي تيم هاي شركت كننده در جشنواره فرهنگي مردمي شركت خدمات حمايتي كشاورزي جوائز تيم هاي برتر را اهدا نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید