نشست ارزیابی عملکرد در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست مربوط به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی وابسته و پیوسته جهاد کشاورزی استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این نشست که در آن کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز در آن حضور داشتند پیرامون مباحث و موضوعات مرتبط با چگونگی انجام فرآیند ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی وابسته و پیوسته به جهاد کشاورزی و ارائه گزارش آن به مقامات و مسئولان مافوق بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی در این رابطه اتخاذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید