همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فردا در بوشهر


تاریخ ارسال :

۹ مهر ۱۴۰۱

همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فردا در بوشهر

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزیسعیدی مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برگزاری سی و دومین همایش در روز یکشنبه مورخ دهم مهر ماه در استان بوشهر خبر داد.

وی افزود: با برگزاری سی و دومین همایش در استان بوشهر،در تمامی استان های کشور این همایش ها برگزار گردیده است. با توجه به دستور مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نسبت به برگزاری 50 همایش در سال 1401 ،دور جدید برگزاری این همایش ها در برخی استانها به زودی آغاز خواهد شد.