کسب مقام غرفه برتر نمایشگاه جامع کشاورزی 1401 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲ اسفند ۱۴۰۱

کسب مقام غرفه برتر نمایشگاه جامع کشاورزی 1401 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نمایشگاه کشاورزی تهران (19 تا 22 دی ماه 1401) با تحسین و توجه فعالان بخش کشاورزی و رسانه ها مواجه شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی نیز، پس از برگزاری موفق این نمایشگاه با ارسال طرح لوح تقدیر از مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل برنامه ریزی و مدیریت موثر ایشان که منجر به حضور فعالانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران و کسب مقام غرفه برتر نمایشگاه "1401" گردید، تشکر کرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نگاه حمایتی به تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، با همراهی 21 شرکت پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، تولید کنندگان کودهای فسفات و پتاس و تولیدکنندگان کودهای ریزمغذی، آلی و زیستی و شرکت های دانش بنیان در غرفه یی به مساحت 402 متر در سالن 5 نمایشگاه جامع کشاورزی ایران (19-22 دی ماه 1401) پذیرای فعالان بخش کشاورزی و بازدیدکنندگان از نمایشگاه بود.

ازفعالیت موفق و موثر روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در همین چارچوب طی لوح تقدیری، تشکر به عمل آمده است.