برپائی میز ارتباط مردمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۵ شهريور ۱۴۰۲

برپائی میز ارتباط مردمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

بعد از ظهر روز یکشنبه 5 شهریور ماه، در هفته دولت که با شعار «روایت خدمت» در جریان است، حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه سایر اعضای هیئت مدیره و معاونین و همچنین تعدادی از مدیران شرکت، درپی اعلام عمومی برگزاری میز ارتباط مردمی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به تماسهای کارگزاران و کشاورزان و مشکلات طرح شده از سوی آنها پاسخ دادند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در طی سال نیز به همین روال در ستاد و استانها، از طریق وبسایت شرکت به آدرس WWW.ASSC.IR و شماره تماس مدیریت های بازرسی و روابط عمومی شرکت و در استان ها از طریق تماس با شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی استانی، مشکلات  ودرخاوستهای مردمی را دریافت و تا نتیجه پیگیری میکند.

میز ارتباط مردمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ساعت 15 تا 17 برگزار و به سوالات تماس گیرندگان که طی اطلاعیه ای به همین منظور با شماره اعلامی در تماس بودند، پاسخ داده شده و مواردی که نیازمند پیگیری بیشتر بود، از سوی مدییت های مرتبط در حال پیگیری و اعلام نتیجه به تماس گیرندگان است.همین خبر در سایر رسانه ها:

وزارت جهادکشاورزی: برپایی میز ارتباط مردمی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مناسبت هفته دولت

خبرفارسی: برپائی میز ارتباط مردمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

خبرگزاری ایانا: حل مشکلات کشاورزان و کارگزاران در میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی