حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مسابقات انتخابی وزارت جهاد کشاورزی بمناسبت گرامیداشت دهه فجر


تاریخ ارسال :

۱ بهمن ۱۴۰۲

حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مسابقات انتخابی وزارت جهاد کشاورزی بمناسبت گرامیداشت دهه فجر

گزارش تصویری از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی