نشست صمیمی آقای منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیریت و همکاران مرکزتحقیقات نهاده های کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی آقای منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با مدیریت و همکاران مرکزتحقیقات نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت و هیات همراه با مدیر و‌ همکاران محترم مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی برگزار و به سوالات، ابهامات و مشکلات مطروحه توسط همکاران مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی پاسخ داده شد .