توسعه و ترویج مصرف بهینه و متعادل کودهای کشاورزی و رشد 46 درصدی مصرف کودهای فسفاته و 69 درصدی مصرف کودهای پتاسه در سال 1402


تاریخ ارسال :

۱۸ فروردين ۱۴۰۳

توسعه و ترویج مصرف بهینه و متعادل کودهای کشاورزی و رشد 46 درصدی مصرف کودهای فسفاته و 69 درصدی مصرف کودهای پتاسه در سال 1402

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تهيه، تأمين و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد. اين شرکت تاکنون اين وظيفه حساس خود را به بهترين نحو ممکن در سطح کشور انجام داده و عليرغم وجود تمامي مشکلات در چند سال اخير و همچنين اثرات جنگ اوکراين بر بازار جهاني نهادههاي کشاورزي، تاکنون توانسته است تمامي کودهاي مورد نياز بخش کشاورزي کشور را به موقع تأمين نموده و در اختيار کشاورزان در اقصي نقاط کشور قرار دهد.

در همين راستا مهندس حميد رسولي، عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، در مصاحبه‌ای، به بيان آخرين دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال 1402 در زمینه توسع ه وترویج مصرف متعادل و بهینه کودهای پایه توسط کشاورزان، پرداخته و گفت: در زمينه تأمين و توزيع کودهاي فسفاته ما حدود 46 درصد نسبت به سال قبل، رشد مصرف داشتيم و در کودهاي پتاسه نيز 69 درصد رشد را شاهد بودهايم. در مورد کودهاي ازته نيز که هميشه مصرف ما در حد استاندارد بوده است نسبت به سال قبل تنها 2 درصد رشد داشتهايم و البته نيازي هم به رشد بيشتر وجود ندارد زيرا داريم برنامه خود را بهطور کامل عملياتي ميکنيم و درصدد رشد بيشتر نيستيم ولي اين امر در مورد کودهاي فسفاته و پتاسه صدق نميکند و دنبال افزايش مصرف اين کودها در سطح کشور به منظور افزايش کميت و کيفيت محصولات توليدي کشاورزي و همچنين مبارزه بهتر با انواع تنشهاي بيماري و محيطي ميباشيم. در حال حاضر مصرف بخش کشاورزي کشور در زمينه کودهاي پتاسه و فسفاته مطابق برنامههاي امسال ما، حدود 800 هزار تن ميباشد که اگر بخواهيم اين ميزان را به سطح استانداردهاي جهاني برسانيم، بايستي تا ميزان 1 ميليون و 400 هزار تن آن را افزايش دهيم. البته پيشبيني ما اين است که براي سال آينده اين عدد را بتوانيم به حدود 1 تا يک ميليون و دويست هزار تن افزایش دهیم.

 نکتهاي که بايد در اينجا به آن اشاره نمايم اين است که در مصرف کودهاي فسفاته و پتاسه، کمي مصرف آن کمتر از نرم جهاني ميباشد و بايد کشاورزان ما کودهاي بيشتري مصرف بکنند. ما در سال قبل رکورد مصرف کود کشور در 15 سال گذشته را زديم و بيشترين ميزان مصرف کودهاي گذشته مربوط به سال 1401 بوده است که خروجي آن را در توليد گندم سال قبل مشاهده فرموديد که عليرغم عدم وجود بارندگي خيلي مناسب، در حوزه تأمين و تدارک کودهاي کشاورزي، رکورد کشور زده شد و سال 1401 چيزي در حدود 2 ميليون و 700 هزار تن کود در سطح کشور مصرف گرديد.

البته سال قبل از آن يعني سال 1400 اين مقدار حدود 2 ميليون و 200 هزار تن بوده است که با اقداماتي که در سال گذشته انجام شد اين ميزان به 2 ميليون و 700 هزار تن افزايش پيدا کرد و خروجي آن حتي براي بعضي از دوستان نيز باور کردني نبود که ميزان توليد گندم مازاد بر نياز کشاورزان به اين مقدار برسد. همچنين در شمال کشور هم توليد برنج افزايش چشمگيري پيدا کرد. شرکت خدمات حمايتي در قالب کشت قراردادي تمامي نهادههاي مورد نياز توليد برنج اعم از کود، سم و بذر را بهطور کامل تأمين و تدارک کرده و در اختيار کشاورزان قرار داده است و همين موضوع باعث به وجود آمدن جهش قابل توجهي در توليد اين محصول اساسي در داخل کشور شده است. در مورد مصرف کودهاي ازته نيز در حال حاضر نزديک به حد مطلوب ميباشيم و بيشتر از آن مصرف نميکنيم. تاکنون کارهاي ترويجي و آموزشي بسيار زيادي در سطح کشور انجام شده است تا کشاورزان متوجه مزاياي مصرف به اندازه انواع کودهاي شيميايي بشوند و نتايج آن را در اين سالها تجربه بکنند. در سال 1390 يعني ابتداي دهه 90 مصرف کود کشور يک ميليون و يکصد هزار تن بوده است و اين در حالي است که در سال گذشته يعني سال 1401 اين عدد به 2 ميليون و 700 هزار تن رسيده است. البته هرچند هنوز ما با استانداردهاي جهاني فاصله داريم ولي در طول يک دهه از يک ميليون و يکصد هزار تن به 2 ميليون و 700 هزار تن رسيدهايم و امسال نيز اميدواريم که رکورد سال قبل هم شکسته بشود.