جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای استان هرمزگان
  • مهلت دریافت سند : ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • فایل اول:
آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/