جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزاییده عمومی یک مرحله ای استان آذربایجان شرقی
  • مهلت دریافت سند : ۹ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/