جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله ای کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله
  • مهلت دریافت سند : ۱۹ شهريور ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • شرایط مناقصه:

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/