جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شلتوک بذری شیرودی استان مازندران
  • مهلت دریافت سند : ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • تجدید مزایده-نوبت دوم:
  • نوبت اول:
آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/