جزئیات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی یک مرحله ای فروش بذر برنج استان گیلان
  • مهلت دریافت سند : ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • آگهی نوبت اول:
  • آگهی نوبت دوم:
  • قرارداد فروش:
  • شرایط شرکت در مزایده:
آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/