جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه خريد کود آلی فسفاته گرانوله به مقدار 30 هزار تن و کود میکروبی فسفاته گرانوله به مقدار 20 هزار تن
  • مهلت دریافت سند : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • شرایط مناقصه 30 هزار تن :
  • قرارداد 30 هزار تن:
  • شرایط 20 هزار تن:
  • قرارداد 20 هزار تن:

شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به خريد کود  آلی فسفاته گرانوله  به مقدار 30  هزار تن وکود میکروبی فسفاته  گرانوله به مقدار 20  هزار تن از تولیدکنندگان داخلی از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 05/05/1401 لغايت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/05/1401 (7 روز کاری ) با دردست داشتن معرفي نامه  معتبر وارائه  فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال  ( برای هر کدام از کودهای مذکور) ازطریق دستورپرداخت ساتنا یا پایا به شماره شبا حساب 250100004001039704005791IR-) و با شناسه واریز سی کارکتری به شماره 358039782263500650000000000006  نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی: تهران - خيابان گاندي کوچه چهارم پلاک1 طبقه 9، دفترکمیسیون معاملات مراجعه نمايند. ضمنا" آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 24/05/1401 به اداره حراست  (طبقه هشتم)  شــــرکت  واقع  در نشانـــی  فوق الاشاره  می باشد.

بازگشايـــي پاكات پيشنهادي کود آلی فسفاته گرانوله روز سه شنبه  مورخ 25/05/1401 ساعت 14 و کود میکروبی فسفاته گرانوله  روز سه شنبه  مـــورخ 25/05/1401  ساعت 15 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.

مبلغ تضمین برای هر تن کود آلی فسفاته گرانوله 2702563 ریال.

مبلغ تضمین برای هر تن کود میکروبی فسفاته گرانوله  1486780 ریال.

 

 

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/