جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی 30 هزار تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم
  • مهلت دریافت سند : ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • شرایط مناقصه 30 هزار تن نیترات آمونیوم:
  • فرمت قرارداد مناقصه 30 هزار تن نیترات آمونیوم:


                           شماره:                                                                            تاريخ:

  وزارت جهاد كشاورزي                                                                                                                                         شركت خدمات حمايتي كشاورزي

                            آگهی مناقصه عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي

شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به خريد کود  سولفات آمونیوم گرانوله  به مقدار 30  هزار تن وکود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم به مقدار 30  هزار تن از تولیدکنندگان داخلی از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه  مورخ 08/05/1401 لغايت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18/05/1401 (7 روز کاری ) با دردست داشتن معرفي نامه  معتبر وارائه  فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال  ( برای هر کدام از کودهای مذکور) ازطریق دستورپرداخت ساتنا یا پایا به شماره شبا حساب 250100004001039704005791IR-) و با شناسه واریز سی کارکتری به شماره 358039782263500650000000000006  نزد بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی: تهران - خيابان گاندي کوچه چهارم پلاک1 طبقه 9، دفترکمیسیون معاملات مراجعه نمايند. ضمنا" آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 29/05/1401 به اداره حراست  (طبقه هشتم)  شــــرکت  واقع  در نشانـــی  فوق الاشاره  می باشد.

بازگشايـــي پاكات پيشنهادي کود سولفات آمونیوم گرانوله روز یکشنبه  مورخ 30/05/1401 ساعت 14 و کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم  روز یکشنبه  مـــورخ 30/05/1401  ساعت 15 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.

مبلغ تضمین برای هر تن کود سولفات آمونیوم گرانوله 2386303 ریال.

مبلغ تضمین برای هر تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم  2973253 ریال.

ضمنا"جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن02184831156 به‌ آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir  وآدرس پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir  نیزمراجعه فرمائيد.

 

 

مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی واموربین الملل

 

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/