جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله حمل و تخلیه استان چهار محال بختیاری
  • مهلت دریافت سند : ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/