جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده یک مرحله ای استان مازندران
  • مهلت دریافت سند : ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • آگهی مزایده:

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/