جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و تخلیه استان مازندران
  • مهلت دریافت سند : ۶ شهريور ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • آگهی مناقصه:
آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/