جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود شیمیایی بذر مال فسفر و روی
  • مهلت دریافت سند : ۸ شهريور ۱۴۰۱
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • آگهی مناقصه:
آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/