جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید چهارمیلیون و پانصد هزار تخته کیسه دو لایه کودی
  • مهلت دریافت سند : ۲۹ دي ۱۴۰۱

دانلود فایل

  • متن آگهی:

شرکت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد  نسبت به خرید تعداد چهارمیلیون و پانصد هزار تخته کیسه دو لایه کودی ( خالی و نو) با ابعاد 90*60  ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) از تولیدکنندگان واجد شرايط اقدام نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد ، بازگشایی پیشنهادات و...  " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:2001001078000007 روز دوشنبه مورخه 26/10/1401            

2- نام و نشانی مناقصه گزار: تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه چهارم پلاک 1 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 000/500ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخه 26/10/1401  لغایت ساعت 19 روز پنجشنبه مورخه29/10/1401                                 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگزاری در سامانه بصورت pdf -: تا ساعت  19 روز دوشنبه مورخه 10/11/1401                                            

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل30 روز  از  تاریخ بازگشایی و قرائت پاکت  ج- نرخ پیشنهادی- اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز سه شنبه مورخه 11/11/1401  ساعت 14

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  14,346,870,000 (چهارده میلیارد و سیصد و چهل و  شش میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 358039782263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخه10/11/1401 به اداره حراست(طبقه 8) مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 84831184-021  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه : 1456 و دفتر ثبت نام در سامانه :  مراجعه به سایت اینترنتی.setadiran.ir

آخرین اخبار