شرکت مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال در جلسه کمیته فنی بازرگانی استان اردبیل


تاریخ ارسال :

۳۰ مهر ۱۳۹۸

شرکت  مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال در جلسه کمیته فنی بازرگانی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم  فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال ‚ در جلسه کمیته فنی بازرگانی اردبیل شرکت نمود .  این جلسه به منظور بررسی فرایند فروش بذر گندم و ارائه راهکارهای مناسب جهت توزیع کامل مانده موجودی سنواتی استاندارد استان اردبیل برگزار گردید.