رکورد توزیع روزانه ده هزار تن کود اوره را تا پایان اردیبهشت ماه حفظ خواه...
با وجود مشکلات متعدد در شرایط فعلی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روزانه حدود ده هزار تن کود اوره از پنج شرکت پتروشیمی داخلی تامین و توزیع میکند. مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خ... ادامه مطلب

تشکیل اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران در سال جاری از طریق ویدئو کنفرانس
به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :   ادامه مطلب

کود اوره حمل شده به استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

بازدید از کارگزلری آ ق قلا

بازدید و نظارت دقیق از کارگزاری های کود در شهرستان آقلا گلستان
به گزارش  روابط عمومی شرمت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه ویدیو کنفرانس مدیر عامل و مدیران ستادی و استانی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

پیام تبریک اعیاد شعبانیه

پیام تبریک دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان بمناس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود در سال 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

مصرف کود

مصرف کود در طرح پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان
به گزا رش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاان گلستان ادامه مطلب

کود اوره

کود اوره حمل شده به استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام ادامه مطلب

بازدید کار گزاری ها

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از کارگزا...
به گزلرش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع کود در جلین گرگان

توزیع کود شیمیایی در شهر جلین گرگان در درب منزل کشاورزان
به گزلرش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

اولین جلسه ویدئو کنفرانس در سال 1399
براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

بازدید انبار قرق

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی ومدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی اس...
ه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیب استان گلستا ادامه مطلب

برگزاری ویدئو کنفرانس

شرکت مدیر شعبه ایلام در ویدئو کنفرانس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام ادامه مطلب

توزیع کود سرک و ریز مغذی ها

توزیع کود سرک اوره و ریرمغذی ها در کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاور...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

شرکت مدیر مجتمع شیمیائی آبیک در اولین جلسه شورای مدیران در سال 1399 از طری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

بازدید پایلوت

بازدید از طرح پیلوت تغذیه ای گندم در گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان ادامه مطلب

توزیع بیش از هفت هزار تن کوددرشهرستان رفسنجان استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

بازدید

بازدید و نظارت مستمر مسئول حراست و اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشا...
به گزلرش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه 1398
به گزارش رروابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي، ادامه مطلب

توزیع کود

توزیع کوددر شهرستان آق قلا گلستان در ایام نوروزی سا ل99
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

توزیع شش هزاروچهارصدوهشتاد سه تن کود درشهرستان زرند استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

تأمین و توزیع کود اوره در استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع بیش از شش هزارودویست تن کود در شهرستان بردسیر استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

ورود 1100 تن کود فله اوره از بندر امام به انبار استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع بیش از شش هزار تن کود درشهرستان سیرجان استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

اثر محلول پاشی عناصر پرمصرف بر تولیدات کشاورزی
تهیه کنندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 2- دکتر سولماز کاظم علیلو: دکتری علوم خاک، مسئول باشگاه کشاورزان و مسئول روابط عمومی استان آذربایجان ... ادامه مطلب

نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی  ادامه مطلب

راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
نویسندگان: جمعی از اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه مطلب

سبد تجاری صنایع‌غذایی ایران
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

کودهای کشاورزی و تغییرات آب و هوایی
مترجم: لاله تاجی پور کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل ادامه مطلب

ریشه جاماندگی از کشاورزی فناورانه
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی ادامه مطلب

رایج ترین اشتباهاتی که تاثیر اولیه را نابود خواهد کرد
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی   ادامه مطلب

چگونه دفتر کار منظمی را داشته باشیم
فرصت امروز- امیر آل علی ادامه مطلب

چگونه سخت ترین شرایط را سپری کردیم
فرصت امروز- امیر آل علی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب