اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

تامین کود برای تولید 810تن پیاز در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

نتایج کنترل کیفیت شش نمونه سموم سازمان حفظ نباتات
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج : ادامه مطلب

اعلام نتیجه آزمایش روغن ولک 80% پارت 12 تولیدی مجتمع آبیک
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج : ادامه مطلب

اعلام نتایج 36 نمونه کود به معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج : ادامه مطلب

تامین و توزیع کودشیمیایی در استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی کاشت گلرنگ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع کود اوره در استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

فعالیت 25 کارگزار اصلی در استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع کود فسفاته در استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

توزیع مستقیم 144 تن کود کشاورزی در نور مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

حمل و توزیع کود اوره در شهرستان بانه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

آموزش به کارگزار استان خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع 1578 تن کود کشاورزی در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

روند توزیع کود در شهرستان آبدانان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر
به گزارش روابط عومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حمل و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

تدارک و تأمین کود پتاسه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع مستقیم 165 تن کود کلرورپتاسیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 380 تن کود سولفات پتاسیم بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهم کشاورزان شهرستان ایوان از توزیع کودشیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

جلسه بررسی وضعیت ثبت حواله به کشاورزان در سیستم توزیع هوشمند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 74000 تن کود اوره در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

درآمد بیش از 9 میلیاردی کشت زعفران در بهشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان مصرف کود سولفات پتاسیم در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع 55 تن کود سوپرفسفات تریپل در سیمرغ مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

سهم شهرستان بدره از کودشیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

کارگزاران دهلرانی کود فسفات مورد نیاز کشاورزان را توزیع کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

عملکرد 10 ماهه نخست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

توزیع کود شیمیایی

توزیع بیش از 33 هزار تن کود شیمیایی در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

شهرستان دهلران بیشترین دریافت کننده سهمیه کود در استان ایلام است
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام: ادامه مطلب

بازرسی کارشناسان شرکت خدمات حمایتی استان از کارگزاران و عوامل توزیع در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ادامه مطلب

سهم کود اوره شهرستان دهلران روبه افزایش است
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تقاضا کود شیمیایی درشهرستان دره شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

پیش بینی تولید 108 کیلوگرم زعفران در بهشهر مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مصرف کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:  ادامه مطلب

تامین و توزیع 125 تن کود فسفات آمونیوم در تنکابن مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود سوپرفسفات تریپل شهرستان سیروان تامین شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع 20 تن کود کلرورپتاسیم از طریق تعاونی روستایی در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سیستم هوشمند کارگزاران دشت عباس بررسی شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

بازدید از کودهای شیمیایی اوره وارده به استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ادامه مطلب

انبار کارگزاران استان ایلام بازدید شد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع 102 هزار تن کود کشاورزی در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 83 تن کود اوره به صورت مستقیم در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

عملیات کیسه گیری کود های فله در استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

شناسایی و ثبت مشخصات 26 شرکت تولید کننده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع 777 تن کود سوپرفسفات بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

ادامه فرآیند توزیع کود اوره در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

میزبانی بیش از 300خانوار در مامورسرای استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

برگزاری جلسه فنی با مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید از واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

کنترل کیفی مواد کودی استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 11000 تن کود سولفات پتاسیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود مورد نیاز باغات گردو طالقان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 89 هزار تن کود کشاورزی توسط شبکه کارگازاران در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کلاس آموزشی تغذیه گیاهی درشهرزند استان کرمان برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: ادامه مطلب

توزیع مستقیم 207 تن کود فسفات آمونیوم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

عملکرد آزمایشگاه کود در دی ماه 98
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ادامه مطلب

توزیع مستقیم 2040 تن کود اوره در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 3570 تن کود کشاورزی بطور مستقیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کشف محموله های غیرمجاز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع 93000تن کود کشاورزی در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید در معیت کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی کود استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین و تدارک کود پتاسه مورد نیاز شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید دوره ای کارگزاران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین، تدارک و توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

عملکرد کمیسیون معاملات استان قم
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توصیه کودی به نهال کاران شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع سم در 10 ماهه نخست سالجاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

روند توزیع کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ همچنان ادامه دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

جلسه مدیران استان

جلسه شورای مدیران در جهاد کشاورزی استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل جلسه شورای مدیران روز دوشنبه مورخ 98/11/07 با حضور کلیه مدیران شاخه کشاورزی استان و حضور مهندس راهب مسافر در سازمان جهاد کشاورزی برگ... ادامه مطلب

توزیع انواع کود های شیمیایی یارانه ای در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید از کارخانه مروارید ارسباران و صنعت پتاس آسیا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

برگزاری همایش های آموزشی ترویجی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

تامین کود مورد نیاز باغ های میوه های خشک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود پر مصرف مورد نیاز باغات گیلاس
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کارگروه روستایی عشایری دهه فجر مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری همایشهای ترویجی و آموزشی کارگزاران و دوره های آموزشی پرسنل وش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

دوره آموزشی محصول سالم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تدارک و تأمین کود ازته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع 7270 تن کود سوپرفسفات تریپل در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تدارک و تأمین کود های فسفاته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، ادامه مطلب

توزیع 71000 تن کود اوره در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 2583 تن کود فسفات آمونیوم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 2583 تن کود فسفات آمونیوم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع1652 تن انواع کود شیمیایی در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 6741 تن کود سولفات پتاسیم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تعیین و تکلیف کارگزاران کم فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

دوره آموزشی نماز و کارکنان در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود پسته کاران شهرستان دامغان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 54 هکتار مزارع پیاز در نکاء مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

اتمام عملیات حسابرسی و بستن حساب های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛   ادامه مطلب

تامین کود برای مزارع توتون در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخلیه 650 تن کود اوره فله در آذربایجان غربی در هفته اول بهمن 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

کشت زعفران به روش آیروپونیک در چالوس مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 180 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بستان آباد استان آذربای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 125 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان آذرشهر استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 145 تن کود سولفات پتاسیم پودری در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 425 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان هشترود استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 250 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان چاراویماق استان آذربای...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 5030 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 525 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ملکان استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود کلرورپتاسیم پودری در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تحویل 2520 تن کود پتاسه دی ماه به کشاورزان در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه پیرامون تامین و توزیع کود
به کزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 45تن کود سولفات آمونیوم در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

خسارت تنش سرما بر فرآیند رشد گیاهان
گردآورندگان: 1- مهندس علی سلیمان زاده کارشناس مسئول بذر و نهال استان ایلام 2- مهندس مهدی صادق بختیاری کارشناس ارشد تولید بذر و نهال استان سیستان و بلوچستان 3- دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت ... ادامه مطلب

راهنمای نمونه برداری از خاک،آب و گیاه
نویسندگان: دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری علوم خاک و مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی مهندس مقصود قربانی کارشناس ارشد مدیریت  و مدیر سابق استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

کشت گلرنگ در ایران و ترکیه
تهیه کنندگان: 1- دکتر پیمان دوامی- دکتری زراعت و معاون مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2- مهندس بهگام ملکوتی- معاون مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال ادامه مطلب

الگوی تجاری‌سازی کشاورزی ایران
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری ادامه مطلب

داستان پدر ثروتمندترین مرد دنیا
دنیای اقتصاد- نویسنده : برد استون ادامه مطلب

معرفی پکیج کامل تضمین نوآوری
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

بازسازی‌های استراتژیک و عملیاتی
دنیای اقتصاد- نویسندگان: دکتر رحمن عابدین زاده یاسر- پوریا روانستان ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب