اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

میزان توزیع کود سوپرفسفات ساده در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از همکاری تعزیرات حکوتی شهرستان کاشان در خصوص همکاری با کا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان بدره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین کود اردیبهشت ماه استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان در خصوص همکاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

آغاز برداشت غلات در سطح ۱۲ هزار هکتار از اراضی ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین 1068 تن کود شیمیایی از مبداء عسلویه و توزیع در سطح استان آذربایجان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از همکاری نیروی انتظامی شهرستان کاشان در خصوص همکاری با کا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

سرابله رکورد دار مصرف کود اوره دراستان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 216 تن گوجه سبز در بابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 65 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان میانه استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

میزان مصرف کود در شهرستان سرابله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 3500 تن کلزا در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای550 هکتار مزارع سویادر میاندرود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهم مرکز استان ایلام از کودشیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود غیر تکلیفی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

توزیع 22 در صد از سهمیه کود های ازته استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 3 هزار و 500 تن کود اوره در استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان لرستان در خرداد 99
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

حمل وتوزیع کوددرشهرستان روانسر استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار506تن... ادامه مطلب

توزیع کود نیترات آمونیوم سولفات در شهرستان اشتهارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین 2382تن کود شیمیایی از مبداء کرمانشاه و توزیع در سطح استان آذربایجا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود پتاسه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

اعلام فراخوان جهت شرکت در مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی استا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تخلیه کود اوره فله در انبار کارگزاران استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

عملکرد فروش خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 700 تن کود اوره در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 2100 کلزا در نکاء
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای4000 هکتار کشت مکانیزه برنج دربابلسر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ارديبهشت ماه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

بررسی وضعیت سبز مزرعه طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

معارفه مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

توزیع بیش از 750 تن کود اوره در هفته گذشته در استان قزوین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ ادامه مطلب

تجدید مناقصه نیرو های حفاظت فیزیکی استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 2500هکتار نشا برنج درمحمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

سهم اوره شهرستان بشرویه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تخلیه 200 تن کود اوره فله در استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

توزیع 7300 تن کود شیمیایی اوره در استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود برای 46هکتار نشا برنج درمحمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود اوره ارسالی به شهرستان قاین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

فروردین و اردیبهشت ماه سال 99 ، رکورد دار تامین و توزیع کود اوره در ماهها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 110 هزارتن گندم در مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جلسه نظارت بازار در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 6هزار تن باقلا در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع انواع کود شیمیایی شهرستان درمیان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

آغاز برداشت زیره در شهرستان نهبندان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 530 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل نمونه بذر گندم طرح پایلوت تغذیه گیاهی
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ، ادامه مطلب

جلسه کمیته فنی زراعت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاتن سمنان، ادامه مطلب

توزیع کوددرشهرستان دالاهو استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گودرزحیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری موفق شدیم باتلاش همکاران مقدار472ت... ادامه مطلب

ارسال گزارش تولید مجتمع به معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

برگزاری جلسه کارشناسی جهت اعلام نرخ کارشناسی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 85 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان ملکان استان آذربایجان ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع کوددرشهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددر اردیبهشت ماه سال جاری موفق شدیم باهماهنگی وتلاش همکاران مقدار44تن ک... ادامه مطلب

فروش 2880 تن انواع کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

ارسال نمونه به آزمایشگاه مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

سهم شهرستان مهران از توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

توزیع کوددرشهرستان اسلام ابادکرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گرمتنشاه اعلام کرد دراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش وهماهنگی همکاران موفق شدیم... ادامه مطلب

نمونه برداری از مواد اولیه و ملزومات سموم تولیدی توسط آزمایشگاه مجتمع ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

نمونه برداری از سموم تولیدی توسط آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

ارسال گزارش عملکرد اردیبهشت ماه مجتمع شیمیائی آبیک از طریق سامانه بهین ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک ادامه مطلب

بازدید مسئول بازرگانی استان اصفهان از فرآیند کیسه گیری و توزین و صفافی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

توزیع 250 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

نمونه برداری از سموم غیر تولیدی توسط آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

فروش کود اوره فله در استان سمنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 250 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

توزیع 300 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

آغاز خرید تضمینی گندم از شهرستانهای کویری استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

جلسه مناقصه و بازگشایی پاکات مربوط به امور حفاظت فیزیکی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ادامه مطلب

توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید معاونت فنی و تولیدی استان اصفهان از فرآیند کیسه گیری و توزین و ص...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

توزیع 30 تن کود نیترات آمونیوم سولفات در شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

توزیع 700 تن کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات استعلام بهاء امور خودرویی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود برای 62 هکتار مزارع گوجه فرنگی در جویبار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران استان و پایش کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛   ادامه مطلب

کیسه گیری کود های فله در انبارهای استان زنجان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛ ادامه مطلب

توزیع13000 تن کود اوره در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

تامین 27 درصد از سهمیه کودهای ازته استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

فعالیت های انجام شده در حوزه امور مالی استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

همکاری نیروی انتظامی شهرستان کاشان با کارگروه پایش استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

ارسال نمونه سموم غیر تولیدی به آزمایشگاه همکار جهت آزمایش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک  ادامه مطلب

فروش انواع سموم و هد سم پاش
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

همکاری تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان با کارگروه پایش استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

بررسی های فنی و برگزاری جلسات گروه کارشناسی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با کارگروه پایش استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، ادامه مطلب

جمع بندی و ارسال گزارش های آموزشی کلیه کارکنان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

برآورد نمودن نیاز هزینه ای تامین وسایل و تجهیزات راه اندازی سامانه بوجا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

پیگیری و برخورد با توزیع کننده متخلف کودهای یارانه دار در شهرستان کاشا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم
اثر آبیاری تکمیلی بر ارقام جو در شرایط دیم تهیه کنندگان: محمودبرومند: دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان محسن نظام دوست: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی برا... ادامه مطلب

آشنائی با برنج های رنگی
گردآورنده : دکتر پیمان دوامی دکتری زراعت/ معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ادامه مطلب

کنترل کیفی بذور گندم و جو
تهیه کنندگان: 1-مهندس بهروز گلستانی فر 2 - مهندس سید علی صادقی 3- مهندس محمد رضا لطفی نژاد 4- دکتر پیمان دوامی 1-کارشناس ارشد زراعت، مسئول کنترل و تکثیر بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان ... ادامه مطلب

راهکارهای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
مهندس رحمان امامی –مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ادامه مطلب

اهداف و ضرورتهای اجرای کشاورزی پایدار
تهیه کننده: رحمان امامی –مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع نهاده ها پیشران جهش تولید در بخش کشاورزی
مهندس رحمان امامی- کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران ادامه مطلب

استراتژی‌هایی برای کمک به همکارانی که استرس دارند
دنیای اقتصاد- مترجم: دکتر ساسان قاسمی ادامه مطلب

نمونه موفق ترکیب هدف و سودآوری
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

با استعفای کارکنان چگونه برخورد کنیم؟
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب