اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

بازدید از انبار کارگزاری استان اردبیل
به گزارش روابط عموموی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، بازدید مدیر و رئیس بازرگانی استان اردبیل از انبار کارگزاری قره قشلاق خلخال ادامه مطلب

تامین کود جهت باغات پسته استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

بازدید

بازدید دوره یی از انبار کارگزاران شهرستان گالیکش گلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ‘گلستان ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه سبد کودی شرکت در نیمه دوم سال 98

برگزاری نمایشگاه سبد کودی شرکت در نیمه دوم سال 98
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  ادامه مطلب

کود فسفاته

در هفته جاری هدایت خوبی از حمل کود های فسفاته از مبادی به انبار های گلس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ادامه مطلب

کمیته پایش

کمیته پایش استان گلستان بصورت مستمر از کار گزاری های کود و فروش کود در ...
 به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ، ادامه مطلب

کود در گلستان

تراکم عناصر مغذی کودDAP باعث شده که این کود جزء پر طرفدارترین کودها در گل...
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان،  ادامه مطلب

تامین و توزیع 101 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان مراغه استان آذر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

سبد کودی

216 سبد کودی شرکت تولید کننده در قالب عقد تفاهم نامه با دفتر مرکزی شرکت ...
به گزارش  روابط عمومی شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،  ادامه مطلب

تامین و توزیع 77 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان هورانداستان آذر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود پتاسه

روند تامین کود پتاسه در استان گلستان سیر صعودی دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 52 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان ورزقان استان آذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

ذخیره سازی

ذخیره کود اوره درانبار های گلستان جهت مصرف کود سرک شرایط مطوبی دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ادامه مطلب

جلسه توجیهی به منظور تشریح مراحل انجام هزینه(خرج)در سازمانهای دولتی در ...
 به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، ادامه مطلب

برگزاری مناقصه خدماتی استان قزوین
به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 30 تن کودشیمیایی ازته شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 50تن کودشیمیایی ازته شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

برگزاری آزمون دوره آموزشی در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 55 تن کودشیمیایی ازته شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 375 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان میانه استان آذر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 190 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان هریس استان آذرب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 2هزار تن کود برای باغات قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 190 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان مرند استان آذرب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین کود اوره برای مزارع گندم شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین کود برای 80 تن خرمالو در نور استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 320تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل شهرستان هشترود استان آذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ادامه مطلب

تامین و توزیع 4471 تن کود کشاورزی در قائم شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

دیدار مدیرعامل و اعضاء هئیت مدیره تعاونی روستائی گیلان با مدیراستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

حمل 40 هزار تنی نهاده در یک سال گذشته
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، ادامه مطلب

پس از اجرای طرح سوآپ اوره پتروشیمی پردیس عسلویه از طریق پتروشیمی خراسا...
مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با روابط عمومی و اموربین الملل این شرکت اعلام داشت که خوشبختانه اجرای طرح 60 هزارتنی سوآپ اوره از مبداء کرمانشاه ن... ادامه مطلب

تسریع در حمل و توزیع کود اوره
براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

تامین کود برای بیش از 9هزار هکتار مزارع گندم در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

دوره آموزشی تخصصی تغذیه گیاهی
براساس گزارش روبط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

حضور گروههای پایش کودی در کارگزاریها
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،   ادامه مطلب

کارگزاری های توزیع کود چایکاران استان گیلان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

تامین کود ازته مبادی برای کارگزاران استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی ادامه مطلب

طرح پایلوت تغذیه گیاهی
براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، ادامه مطلب

عناب؛ سازگار فوق العاده با شرایط سخت محیطی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

جذب 41 درصدی سهمیه کود ازته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

نمونه گیری کود اوره پتروشیمی خراسان در آذر ماه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

تامین کود برای 15 هکتار مزارع باقلا در میاندرود استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

جذب و توزیع 90 درصدی سهمیه کود پتاسه استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 44 تن کود فسفات آمونیوم در محمودآباد استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پایش و کنترل بر توزیع کودهای شیمیایی در آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تامین و توزیع 45 تن کود پتاس در محمودآباد استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

برگزاری آزمون " روش های فرهنگ سازی نماز در محیط کار"در سالن ابن سین...
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی : ادامه مطلب

بازدید از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

کشف وضبط کودهاي خارج ازشبکه توزیع در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

جذب 36 درصد سهمیه کود فسفاته استان البرز در 9 ماه گذشته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

پایش در رصد توزیع کود در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تسریع در اخذ ضمانت نامه های بانکی در استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود برای 86 هکتار مزارع گوجه فرنگی در مرکز مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توقیف بیش از 2000 کیلوگرم کود قاچاق در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تقدیر و تشکر از مدیر سابق استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

تامین کود برای 225 هکتار باغ لیمو و نارنج در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

شرکت در جلسه توزیع و نظارت کودهای یارانه دار شهرستان فریدن
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان ادامه مطلب

نشست مقامات ارشد ستادی با همکاران استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

مرمت و بازسازی مامورسرای چمستان استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در منطقه ویژه اقتصادی شهرستا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع 30 تن کود کلرور گرانوله در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع یک یکصد و ده هزار تن انواع نهاده‌های کشاورزی در استان خرا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین کود برای اوره برای مزارع گندم در مرکز استان مازندران
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

آغاز برداشت هندوانه در شهرستان خمیر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان  ادامه مطلب

میزان تامین و تدارک کودهای فسفاته در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 1800 تن باقلا در میاندورود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 88تن کود سوپرفسفات تریپل در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار
به کزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 3306تن کود اوره در محمودآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و تدارک 62 درصدی درصد سهمیه کود ازته استان البرز در 9 ماه گذشته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 232 تن انواع کود کشاورزی در شهرستان فاروج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ادامه مطلب

جذب 85 درصدی سهمیه کودهای پتاسه استان البرز در در 9 ماه گذشته
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

بازدید از کارخانه مروارید ارسباران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

میزان توزیع کودهای ازته در 9 ماه گذشته استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

تامین کود برای تولید 2500 تن لیمو و نارنج در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

میزان تامین و تدارک کودهای فسفاته در استان البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،   ادامه مطلب

پایش، کنترل و بازرسی استان خراسان رضوی
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه مطلب

نانو حسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه
گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ادامه مطلب

انرژی پلاسما چیست؟
گردآوری: مهندس منوچهر دستور کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  ادامه مطلب

پاسخ رشد و عملکرد گندم به کود NPK
مترجم: مهندس رباب ابراهیمی کارشناس ارشد شیمی تجزیه مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی ادامه مطلب

۵ تجربه جهانی در اقتصاد سبز
دنیای اقتصاد- گروه نیرو ادامه مطلب

مدرن سازی بخش کشاوزی روی ریل بورس کالا
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا ادامه مطلب

برنامه جهانی نجات زمین تا سال 2050
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی ادامه مطلب

شمشیر دولبه شفاف‌سازی شرکتی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی ادامه مطلب

چطور از خبرچینی در محیط کار دوری کنیم؟
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی ادامه مطلب

تغییر نگرش برای موفقیت ایده‌های دیجیتال
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب